Závlahy záhrad Závlahy parkov Závlahy ihrísk Mikrozávlahy
 
 HLAVNÉ MENU
 » Home
 » O závlahe
 » Všeobecné zásady
 » Príprava na realizáciu
 » Realizácia a postup prác
 » Časté chyby
 » Objednávka projektu
 » Kontaktné údaje

 NAŠE WEB STRÁNKY

Pekná záhrada = radosť zo záhrady

Komplxná ponuka služieb pre vašu záhradu


AQUAGARDEN

Internetový obchod
Široký sortiment pre záhradné jazierka a záhradu


O ZÁVLAHE HUNTER


Závlahový systém HUNTER je veľmi rozšírený a bežný aj na Slovensku. Tvorí ho ucelený súbor jednotlivých komponentov – ovládacie jednotky, elektromagnetické ventily, ventilové šachty, rozprašovacie a rotačné postrekovače, plastové potrubia a tvarovky, filtre, dažďové a veterné senzory a ďalšie príslušenstvo. Ak nemáme vlastný zdroj vody, systém je priamo napojený na vodovodnú prípojku z verejného vodovodu. Pri studni je súčasťou systému čerpadlo, prípadne čerpacia stanica.

mikrozávlaha Trávnik je zavlažovaný postrekom, na čo sa využívajú rozprašovacie a rotačné postrekovače. HUNTER disponuje širokým sortimentov výsuvných, nevýsuvných a úderových postrekovačov, ktoré zabezpečujú rovnomerné zavlažovanie trávnika na celej ploche. Postrekovače sú podľa určenia plastové, nerezové alebo bronzové. Kvetinové výsadby alebo úžitkové záhony v záhrade sa zavlažujú mikrozávlahou.
Mikrozávlaha je založená na cielenom dávkovaní vody pre každú rastlinu. Využitie mikrozávlahy je ozaj široké: kvetinové záhony, záhony so zeleninou, balkónové rastliny v kvetináčoch, skleníky, živé ploty a pod.

Každá plocha v záhrade má svoje špecifiká a nároky na veľkosť závlahovej dávky. Tiež spôsob závlahy je pre jednotlivé plochy rôzny. Preto je každá záhrada rozdelená do niekoľkých sekcií s rozdielnymi nárokmi na závlahu. Rozdelenie na sekcie je potrebné aj z dôvodu výdatnosti vodného zdroja a dimenzie potrubných rozvodov. Záhrady pri rodinných domoch sa rozdeľujú spravidla od 2 do 15 sekcií.

Najdôležitejšou časťou celého systému je automatické ovládanie. Ovládacia jednotka zabezpečuje pravidelnú závlahu pre jednotlivé sekcie podľa naprogramovaných kritérií. Vďaka senzorom reaguje na dážď, prípadne silný vietor a závlahu vtedy zablokuje. Pre náročnejších užívateľov sú k dispozícii malé meteo-stanice s rozšírenými funkciami na meranie teploty a výpočet evapotranspirácie. Závlaha sa dá kedykoľvek spustiť aj manuálne. Naprogramovanie a obsluha ovládacej jednotky je veľmi jednoduchá. Najbežnejšie ovládacie jednotky pre záhrady pri rodinných domoch majú možnosť ovládania až 15 sekcií. Pre väčšie záhrady a parky sú k dispozícii rozšíriteľné jednotky na 36, resp. 48 sekcií. Veľké mestské sústavy majú centrálne riadenie.

Častá otázka je, ako dlho automatický závlahový systém vydrží. Jeho životnosť závisí od správneho návrhu a inštalácie, od čistoty vody, od správneho zazimovania a jarného spustenia. Pri dodržaní určitých zásad bude životnosť aj niekoľko desaťročí.


 Z čoho sa taká závlaha skladá?Ovládacia jednotka Ovládacia jednotka

Ovládacia jednotka je "mozgom" celého systému. Stará sa o spustenie závlahy v stanovený čas, množstvo závlahovej dávky...

Dažďový senzor Dažďový senzor - čidlo

Ovládacia jednotka pomocou zrážkového čidla blokuje zavlažovanie za dažďa.

Rozprašovací spray Spreje - rozprašovače

Sprejové, alebo tiež rozprašovacie postrekovače sa využívajú najmä pri malých a nepravidelných plochách. Majú dostrek spravidla do 5 m.

Dažďový senzor Trysky

Dostrek sprejových postrekovačov závisí od použitých trysiek. Trysky majú nastaviteľnú výseč.

Rotačný postrekovač Rotačné postrekovače

Rotačné postrekovače sú určené pre veľké trávnaté plochy s polomerom dostreku od 5 do 15 m. Postrekovače pre športové plochy majú dostrek až 29 m.

Úderový postrekovač Úderové postrekovače

Úderové postrekovače sa využívajú najmä v poľnohospodárstve a v okrasných škôlkach.

Rotačný postrekovač Elektromagnetický ventil

Otváranie a zatváranie elektromagnetických ventilov jednotlivých sekcií je riadené ovládacou jednotkou.

Úderový postrekovač Podzemná šachtica

Podzemné šachtice umožňujú jednoduchý prístup k elektromagnetickým ventilom.

RPe spojky RPe spojky

RPe spojky sú súčasťou podzemných rozvodov tvoriacich tzv. "cievny" systém závlahy. Spájajú a vetvia jednotlivé úseky hadicového vedenia.

PE hadice PE hadice

PE hadice sú súčasťou podzemných rozvodov, ktoré tvoria tzv. "cievny" systém závlahy. Dopravujú vodu od čerpadla až k postrekovačom.

Čerpadlo Čerpadlo

Čerpadlo môžeme použiť buď ponorné (do studne, potoka alebo iného vodného zdroja) alebo nasávacie na povrchu.

Filter Filter

Za čerpadlom je potrebné osadiť filter, aby sa do postrekovačov nedostali mechanické nečistoty (zrnká piesku, íl a pod.).

RPe spojky Fitingy, spojky, tesnenia

Ďalší podružný vodárenský materiál (fitingy, spojky, tesnenia) a elektromateriál (prepojovacie káble, pripojenie čerpadla a ovládacej jednotky na rozvod).

Design & Code © 2010 RW Orava