Závlahy záhrad Závlahy parkov Závlahy ihrísk Mikrozávlahy
 
 HLAVNÉ MENU
 » Home
 » O závlahe
 » Všeobecné zásady
 » Príprava na realizáciu
 » Realizácia a postup prác
 » Časté chyby
 » Objednávka projektu
 » Kontaktné údaje

 NAŠE WEB STRÁNKY

Pekná záhrada = radosť zo záhrady

Komplxná ponuka služieb pre vašu záhradu


AQUAGARDEN

Internetový obchod
Široký sortiment pre záhradné jazierka a záhradu


PRÍPRAVA NA REALIZÁCIU


Ideálne je, keď na závlahu myslíte už pri stavbe rodinného domu. Predídete tak neskorším problémom pri samotnej realizácii závlahy.

Premyslite si a urobte potrebné prípravné práce:

  • Aké máte možnosti ohľadom zdroja vody. Pri vlastných studniach treba vedieť výdatnosť studne.
  • Ak bude závlaha napojená na verejný vodovod z domácej prípojky, zabezpečte potrebné vnútorné rozvody v stavbe aj s prechodom von z domu.
  • Kde bude umiestnená hlavná šachta, resp. čerpacia stanica. Na toto miesto treba zabezpečiť prívod elektrickej energie pre napojenie čerpadla.
  • Ak budú rozvody potrubia prechádzať cez stavebné konštrukcie, osaďte chráničky dostatočného prierezu, aby ste potom nemuseli presekávať, alebo rozbíjať hotové stavebné časti.
  • Na miesto osadenia ovládacej jednotky zabezpečte prívod elektrickej energie.

 Zdroj vody


Bez vody žiadna závlaha nebude fungovať.
Ako zdroj vody pre automatické závlahy pripadajú do úvahy:

  • voda z verejného vodovodu (najdrahšia alternatíva),
  • voda z vlastnej studne (kopanej, alebo vŕtanej) ,
  • z blízkeho potoka, či rieky,
  • zachytená zrážková voda.

Prípustná je aj kombinácia viac zdrojov (ak jeden zdroj nestačí), ale musia byť realizované ako samostatné. Systém napojený z verejného vodovodu nepotrebuje čerpadlo. Potok Tlak a prietok je zvyčajne dostatočný. Sú však prípady, keď je tlak, alebo prietok slabý. Tlak sa dá zvýšiť pomocou tlakovej nádoby, ale pri nedostatočnom prietoku treba postupovať citlivo vzhľadom k potrebám vody ostatných susedov.

Systémy napájané z ostatných zdrojov vyžadujú čerpanie vhodným čerpadlom. Návrh celej čerpacej stanice treba ponechať odborníkom. Pri týchto zdrojoch je treba dať pozor na čistotu vody. Voda pre závlahu musí byť primerane čistá a práve voda v potokoch obsahuje veľa pevných nečistôt.

Rizikové sú aj vŕtané studne v blízkosti vodných tokov. Pri vŕtaní sa voda objaví veľmi rýchlo, v relatívne malých hĺbkach a v dostatočnom množstve, čo majiteľov uspokojí. Problém nastane až pri čerpaní, keď sa v systéme donekonečna nachádza piesok. Najlepšie vrty, čo sa týka čistoty vody sú z väčších hĺbok, hoci v tomto prípade sú náklady na energiu pri čerpaní vyššie.


 Umiestnenie technologickej šachty, resp. čerpacej staniceChranicky K technologickej šachte, či čerpacej stanici treba zriadiť elektrickú prípojku. Preto je treba v stavebných konštrukciách realizovaných ešte pred závlahou ponechať chráničky, cez ktoré sa pretiahne elektrický kábel ako aj rozvody potrubí pre závlahu. Nakoľko sa jedná o dosť zásadné rozhodnutia a ak ešte nemáte predstavy ako bude vyzerať vaša záhrada, radšej sa poraďte s odborníkom. Najlepšie je mať vypracovaný projekt záhrady aj so závlahou, v ktorom budete mať zakreslené všetky potrebné prechody cez stavebné konštrukcie aj rozvody elektrickej energie.


Design & Code © 2010 RW Orava