Závlahy záhrad Závlahy parkov Závlahy ihrísk Mikrozávlahy
 
 HLAVNÉ MENU
 » Home
 » O závlahe
 » Všeobecné zásady
 » Príprava na realizáciu
 » Realizácia a postup prác
 » Časté chyby
 » Objednávka projektu
 » Kontaktné údaje

 NAŠE WEB STRÁNKY

Pekná záhrada = radosť zo záhrady

Komplxná ponuka služieb pre vašu záhradu


AQUAGARDEN

Internetový obchod
Široký sortiment pre záhradné jazierka a záhradu


REALIZÁCIA A POSTUP PRÁC


Zámerom tejto kapitoly nie je opisovať podrobne celý postup prác pri realizácii závlahy, počnúc výkopovými prácami pre potrubné rozvody až po odskúšanie funkčnosti celého systému. Chceme zodpovedať na veľmi častú otázku, či sa dá závlaha urobiť aj v hotovej záhrade, resp. kedy je lepšie robiť závlahu.

Závlahový systém sa dá urobiť aj do jestvujúcej záhrady s trávnikom a s výsadbou. V trávniku najskôr urobíme odmačinovanie vyznačených plánovaných trás potrubných rozvodov. Výkopy rýh a montáž potrubí so skúškou tesnosti všetkých spojov treba robiť pomerne rýchlo, aby odrezané trávnikové drny „neodumreli“. Zásyp treba zhutniť, odrezané drny položiť späť, dosypať špáry jemnou zeminou a poriadne zaliať. Trávnik sa relatívne rýchlo zregeneruje a po niekoľkých koseniach nebude vôbec poznať, že sa v záhrade niečo robilo.
Vo väčších záhradách a pri rozsiahlych závlahových systémoch nebude možné trávnikové drny „zachrániť“, preto na konci prác sa musia zasypané ryhy nanovo vysiať trávnym semenom, resp. položiť nové trávnikové drny (koberce).
V jestvujúcich záhradách je vždy o niečo ťažšie robiť prechody popod chodníky, prípadne prierazy cez stavebné konštrukcie, pretože chýbajú prechodky, na ktoré sa predtým nemyslelo.

Pokiaľ máte v úmysle mať v záhrade závlahový systém, je výhodnejšie tento robiť na začiatku , resp. súčasne s realizáciou ostatných sadovníckych prác. Ušetrí sa veľa nadbytočných prác a tým aj finančné prostriedky. Pri realizácii záhrady formou „na kľúč“ vieme koordinovať postup prác tak, aby sa jednotlivé pracovné úkony maximálne zjednodušili a nevykonávali sa duplicitne tie isté práce viackrát.

Design & Code © 2010 RW Orava