Závlahy záhrad Závlahy parkov Závlahy ihrísk Mikrozávlahy
 
 HLAVNÉ MENU
 » Home
 » O závlahe
 » Všeobecné zásady
 » Príprava na realizáciu
 » Realizácia a postup prác
 » Časté chyby
 » Objednávka projektu
 » Kontaktné údaje

 NAŠE WEB STRÁNKY

Pekná záhrada = radosť zo záhrady

Komplxná ponuka služieb pre vašu záhradu


AQUAGARDEN

Internetový obchod
Široký sortiment pre záhradné jazierka a záhradu


VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE NÁVRH ZÁVLAHY


Aby závlahový systém dobre a dlho fungoval , je dôležitý správny návrh závlahy. Netvrdíme, aby ste si nevyskúšali urobiť vlastný návrh závlahy. Na tomto mieste vám prinášame potrebné zásady a pravidlá, ktoré treba pri návrhu závlahy poznať a rešpektovať. Odporúčame však návrh závlahy zveriť odborníkom.

Pri obhliadke pozemku preveríme zdroj vody, odmeriame jeho výdatnosť a zistíme kvalitu vody. Pre najbežnejšie záhrady s výmerou okolo 1000 m2 postačuje zdroj vody s výdatnosťou 3,0 - 3,5 m3/h, prietokom vody cca 1,0 l/s a tlakom min. 3,5 MPa. Urobíme podrobné zameranie pozemku (podľa potreby aj výškové), zameriame všetky stavebné objekty, chodníky a spevnené plochy. Na rozmiestnenie postrekovačov majú vplyv aj jestvujúce stromy, ktoré chcete aj zachovať. Ich polohu, výšku aj šírku koruny treba presne zamerať a zakresliť do plánu. Dôležité sú pôdne a klimatické pomery. Priepustnosť pôdy ovplyvňuje dĺžku závlahových cyklov. Na ťažkých, menej priepustných pôdach zavlažujeme menej a častejšie. Naopak, na ľahkých, priepustných pôdach závlahovú dávku zvýšime. Ďalej zistíme maximum informácií o orientácii a polohe pozemku, prevládajúce vetry, prípadne vplyv susedných pozemkov.


 Rozmiestnenie postrekovačovrozmiestnenie postrekovačov v štvorcovom spone Pri samotnom návrhu rozmiestnenia postrekovačov je potrebné dodržať zásadu vzájomného prekrývania susedných postrekovačov. To znamená, že vzdialenosť postrekovačov od seba sa rovná dĺžke ich dostreku. Podľa toho pravidla využívame v pláne štvorcový, trojuholníkový, alebo líniový spon.

 Výber postrekovačovnávrh jednotlivých sekcií závlahy Aké postrekovače použijeme, záleží od veľkosti jednotlivých zavlažovaných plôch. Na plochy s dĺžkou do 5 m použijeme rozprašovacie postrekovače. Na väčšie plochy navrhujeme rotačné postrekovače. V rámci jednej sekcie používame zásadne postrekovače jedného druhu, to znamená že sa nekombinujú rozprašovacie postrekovače s rotačnými. Spotreba vody na jednu sekciu nesmie prekročiť výkon čerpadla po odpočítaní všetkých strát. Všetky sekcie majú mať približne rovnakú spotrebu vody.


Spúšťanie závlahy v jednotlivých sekciách zabezpečujú elektromagnetické ventily, ktoré umiestňujeme do ventilových šachiet. Ventilové šachty môžu byť umiestnené v trávniku, alebo vo výsadbe v kôre. Praktickejšie je umiestnenie v kôre.

Dôležitý je návrh potrubia. Jednotlivé dĺžky rozvodov a ich dimenzia musí zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre všetky postrekovače a to s ohľadom na straty v potrubí, kapacitu zdroja a potrebný tlak až na najvzdialenejšom postrekovači v sekcii. Správnosť návrhu potrubia vždy overíme výpočtom.

Nemenej dôležité je vhodne osadiť ovládaciu jednotku. Je dobré, keď od ovládacej jednotky vidíme, keď už nie celú, tak čo najviac zavlažovanej plochy. Vhodným miestom môže byť záhradný domček, garáž, hospodárska budova a podobne. Ovládacia jednotka je elektrickými káblami CYKY prepojená s elektromagnetickými ventilmi a nainštalovanými snímačmi dažďa a vetra.


Design & Code © 2010 RW Orava