Závlahy záhrad Závlahy parkov Závlahy ihrísk Mikrozávlahy
 
 HLAVNÉ MENU
 » Home
 » O závlahe
 » Všeobecné zásady
 » Príprava na realizáciu
 » Realizácia a postup prác
 » Časté chyby
 » Objednávka projektu
 » Kontaktné údaje

 NAŠE WEB STRÁNKY

Pekná záhrada = radosť zo záhrady

Komplxná ponuka služieb pre vašu záhradu


AQUAGARDEN

Internetový obchod
Široký sortiment pre záhradné jazierka a záhradu


ZÁVLAHY PARKOV A VEĽKÝCH FIREMNÝCH AREÁLOV


Lavíčka v parku Parky a verejná zeleň majú nezastupiteľnú funkciu v našom životnom prostredí. Verejná zeleň priaznivo upravuje mikroklímu v mestách (oveľa príjemnejšie je na lavičke v parku ako na vydláždenom námestí). Trávnaté plochy znižujú prašnosť, podporujú pôdny výpar a zabraňujú vodnej erózii, čo sa nedá povedať o stále väčších vydláždených plochách.

Aby verejná zeleň mohla plniť všetky funkcie, ktoré sa od nej očakávajú, je potrebné sa o ňu primerane starať. Jednou zo základných foriem starostlivosti je pravidelná závlaha, hlavne trávnatých povrchov parkov a kvetinových záhonov.

Park Zámocký park Moderné automatizované systémy umožňujú jednoduché ovládanie a nerušia estetický vzhľad parkov. Prevádzka je plne automatická a prebieha v nočných hodinách, resp. nad ránom, kedy je v parkoch pokoj. Automatizácia prevádzky navyše znižuje prevádzkové náklady na zavlažovanie záhonov, ktoré sa v súčasnosti robia postrekovými autami.


Na vybudovanie závlahových systémov sa dajú získať finančné prostriedky z fondov EU, čo málo obcí a miest využíva.

Zeleň a trávnaté plochy vo veľkých areáloch súkromných firiem zaraďujeme z hľadiska ich funkcie k verejnej zeleni. Udržiavané plochy zelene zvyšujú prestíž firmy. Zavlažujeme blízke okolie firmy, kde sa pohybujú ľudia a odpočinkové miesta, pokiaľ sú takéto v rámci areálu vytvorené.

 
Design & Code © 2010 RW Orava